Kerala Renaissance Leaders and their Organizations

Kerala Renaissance Leaders & Organizations

In this post, we will discover more about Kerala's Renaissance Leaders and the Organizations they formed. This is an important topic for all the PSC examinations, we may expect at least one question from this static GK section. 

Ashramam

 • Adwaita Ashram – Sree Narayana Guru (1913).
 • Sidhasramam – Brahmananda Shivayogi (1893).
 • Sree Rama Dasa Ashram – Sree Neelakanta Gurupadar (1920).
 • Sabari Ashram – T.R. Krishnaswami (1923).
 • Thathva Prakashika Ashram – Vagbhatananda (1906).

Sangham

 • Atma Vidya Sangham – Vagbhatananda (1917).
 • Atma Bodhodaya Sangham – Subhananda Gurudev (1926).
 • Sadhujana Paripalana Sangham (SJPS) – Ayyankali (1907).
  • Later became Pulaya Mahasabha in 1938.
 • Sree Narayana Darma Paripalana Sangham (SNDP) – Sree Narayana Guru (1903).
 • Brahma Prathyaksha Sadhu Jana Paripalana Sangham – Kavarikkulam Kandan Kumaran (1912).
 • Islam Dharma Paripalana Sangham – Vakkom Moulavi (1906).
 • Kerala Muslim Aikya Sangham – Vakkom Moulavi (1922).
 • Namboothiri Yuvajana Sangham – V.T. Bhattathiripad (1919).
 • Sambavar Sangam – Pazhoor Raman Chennan.
 • Nair Samudaya Brityajana Sangham – Mannath Padmanabhan (1914).
  • Later renamed as Nair Service Society (NSS) by K. Paramu Pillai.
 • Kerala Grandhasala Sangham – P.N. Panicker (1945).
  • Formerly, Thiruvithaamkoor Granthasala Sangham. 
 • Akhila Thiruvithamcore Navika Thozhilali Sangham – Dr. Velukkutty Arayan.
 • Uralunkal Aikyananya Sangham – Vagbhadananda.
 • Dharmabhata Sangham – T.K. Madhavan.
 • Sahodara Sangham – Sahodaran Ayyappan (1917).
 • Kerala Yuktivadi Sangham – M.C. Joseph & Panampilly Govinda Menon (1964).
 • Sanadhana Dharma Vidhyarthi Sangam (Ashram) – Agamananda Swami (1935).

Sabha

 • Prathyaksha Raksha Daiva Sabha – Poykayil Sreekumara Gurudevan (1909).
 • Bhashaposhini Sabha – Kandathil Varghese Mappila (HSST History (Junior), Higher Secondary Education, 2018)
 • Ananda Mahasabha – Brahmananda Shivayogi (1918).
 • Yogakshema Sabha – V.T. Bhattathiripad (1908).
 • Shaiva Prakasha Sabha – Thycaud Ayya (with the help of Prof. Manonmaniam Sundaram Pillai; 1884).
 • Araya Vamsodharani Sabha – Pandit Karuppan (Engandiyoor, 1962).
 • Kalyanadayini Sabha – Pandit Karuppan (Anappuzha, 1912).
 • Vala Samudhaya Parishkarini Sabha – Pandit Karuppan (Thevara, 1910).
 • Sudharma Suryodaya Sabha – Pandit Karuppan (Thevara).
 • Jnanodayam Sabha – Pandit Karuppan (Eda Kochi, 1916).
 • Prabodha Chandrodaya Sabha – Pandit Karuppan (North Paravur).
 • Samudhaya Sevini Sabha – Pandit Karuppan (North Paravur).
 • Sanmarga Pradeepa Sabha – Pandit Karuppan (Kumbalam).
 • Vidya Poshini Sabha – Sahodaran Ayyappan.
 • Vala Seva Samithi – Pandit Karuppan (Vaikom, 1912).
 • Travancore Ezhava Sabha – Dr. Palpu (1896).
 • Jathi Nashini Sabha – Ananda Theerthan (1933).
 • Kochi Pulaya Maha Sabha – Pandit Karuppan (1913).
 • Cheramar Maha Sabha – Pampadi John Joseph (1921).
 • Akhila Kerala Araya Maha Sabha – Pandit Karuppan (1922).
 • All Travancore Muslim Mahajana Sabha – Vakkom Moulavi (1921).**
 • Samastha Thiruvithamkur Pulayar Maha Sabha – T.T. Kesavan Sastri (1942).

Samajam

 • Araya Samajam – Pandit Karuppan (1907).
 • Samathwa Samajam – Ayya Vaikundar (1836).
 • Hindu Pulaya Samajam – Karumban Daivathan (1917).
 • Keraleeya Nair Samajam – C. Krishnapilla (1907).
 • Sree Narayana Sevika Samajam – Sahodaran Ayyappan (1965).

Yogam

 • Araya Vamsha Paripalana Yogam – Dr. Velukkutty Arayan (1916).
 • Samasthakeraliya Arayamahajana Yogam – Dr. Velukkutty Arayan (1919).
 • Kalisseril Kathakali Yogam – Arattuppuzha Velayudha Panicker (1860).
** Unsure about the date. 

📝SideNotes:

 • Sathyasodaka Samajam – Jyothiba Phule.
 • Kerala's Sabarmati – Akathethara Sabari Ashram.
  • Mahatma Gandhi's visits – 1924, 1927 & 1934.
 • Father of Library Movement In Kerala – P.N. Panicker.
 • Father of Muslim Renaissance – Vakkom Moulavi.
 • Political Father of Ezhava community – Dr. Palpu.
 • T.T. Kesavan Sastri – Son-in-law of Ayyankali.
 • Atmiya Sabha – Raja Ram Mohan Roy (1814).

Thanks for reading!!!