Indian States and their Folk Dances


Indian Tribal & Folk Dances

This post provides a list of various traditional tribal and folk dances practiced across India.

List of Indian states and their Tribal & Folk Dances

State
Folk Dances
Andhra Pradesh
 • Kuchipudi (Classical), Andhra Natyam, Burrakatha, Butta bommalu,
 • Chhadi, Dappu, Lambadi, Dhimsa, Ghanta Mardala, Kolatam,
 • Kummi, Madhuri, Ottam, Siddhi, Tappeta Gullu, Thedal,
 • Tholu bommalata, Veeranatyam, Vilasini Natyam.
Assam
 • Sattriya (Classical), Bagurumba, Bihu, Bichhua, Canoe,
 • Jhumura Hobjanai, Kaligopal, Khel Gopal, Maharas, Naga dance,
 • Natpuja, Tabal Chongli.
Arunachal Pradesh
 • Mask dance (Mukhauta Nritya), War dance.
Bihar
 • Chhau (Classical), Bakho-Bakhain, Bidesia, Jata-Jatin, Jatra, Jhijhiya,
 • Kathaputli, Panwariya, Sama-Chakwa.
Chhattisgarh
 • Dagla, Diwari, Goudi, Jhumar, Karma, Mundari, Navrani, Pali, Tapali.
Goa
 • Dakni, Jhagor, Khol, Mandi.
Gujarat
 • Garba, Dandiya Ras, Tippani Juriun, Bhavai.
Haryana
 • Jhumar, Khor, Gagor, Phag Dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga.
Jharkhand
 • Chhau (Classical), Sarahul, Jat-Jatin, Karma, Danga, Bidesia, Sohrai.
Himachal Pradesh
 • Jhora, Jhali, Chharhi, Dhaman, Chhapeli, Mahasu, Nati, Dangi,
 • Chamba, Thali, Jhainta, Daf, Stick dance.
Jammu & Kashmir
 • Rauf, Hikat, Mandjas, kud Dandi nach, Damali.
Karnataka
 • Yakshagana, huttar, Suggi, Kunitha, Karga, Lambi.
Kerala
 • Kathakali (Classical), Ottam Thullal, Mohiniyattam (Classical),
 • Kaikottikali, Tappatikali, Kali Auttam.
Maharashtra
 • Gouricha, Lavani, Nakata, Koli, Lezim, Gafa, Dahikala Dasavtar or Bohada, Tamasha, Mauni, Powara.
Manipur
 • Manipuri (Classical), Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat.
Meghalaya
 • Laho, Baala.
Mizoram
 • Khanatm, Pakhupila, Cherokan.
Nagaland
 • Chong, Khaiva, Lim, Nuralim.
Orissa
 • Odissi (Classical), Savari, Ghumara, Painka, Munari, Chhau,
 • Chadya Dandanata.
Punjab
 • Bhagra, Giddha, Daff, Dhaman.
Rajasthan
 • Ghumar, Chakri, Ganagor, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini, Ghapal,
 • Panihari, Ginad.
Tamil Nadu
 • Bharatnatyam (Classical), Kumi, Kolattam, Kavadi.
Uttarakhand
 • Gadhwali, Kumayuni, Kajari, Jhora, Raslila, Chappeli.
Uttar Pradesh
 • Kathak (Classical), Nautanki, Raslila, Kajri, Jhora, Chappeli.
West Bengal
 • Kathi, Gambhira, Dhali, Jatra, Baul, Marasia, Mahal, Keerta.

SideNotes:

 • International Dance Day - April 29